Organizační struktura

Zřizovatelem Charity ČR je Česká biskupská konference.

Mapa Charit v ČRCharity v ČR

Svou strukturou kopíruje Charita ČR církevní hierarchii. Jejím základem je 348 farních, městských a oblastních Charit, které provozují jednotlivé služby a zařízení. Velikost těchto Charit se výrazně liší – někdy je tvoří pouze malý počet dobrovolníků, jindy více než sto zaměstnanců působících i v okolních obcích.

Diecézní Charity

DCH Litoměřice DCH Hradec Králové DCH ostravsko-opavskáACH Olomouc DCH BrnoDCH České BudějoviceDCH PlzeňACH Praha

Diecézní Charity v ČR
Po kliknutí na vybraný region přejdete na web diecézní Charity

Na regionální úrovni se tyto místní subjekty sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních Charit, které působí na území daného (arci)biskupství.

Tyto (arci)diecézní Charity (Brno, Praha, Olomouc, Ostrava-Opava, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Litoměřice) mají vlastní právní subjektivitu a také mohou provozovat sociální a zdravotní služby, obvykle se navíc zaměřují i na pomoc imigrantům a azylantům, někdy i na aktivity v zahraničí.

Sekretariát Charity ČR

Na celostátní úrovni všechnu činnost zaštiťuje sdružení Charita Česká republika neboli Sekretariát Charity ČR. Poskytuje servis všem Charitám a charitním zařízením v oblasti sociálních a zdravotních služeb, koordinuje projekty humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a pomoc cizincům v nouzi na území České republiky.

Dále zajišťuje spolupráci s vládou a státní správou a spravuje centrální sbírková konta. Podílí se také na přípravě, vyhodnocení a propagaci celostátních charitních akcí a kampaní, především Tříkrálové sbírky. Spolupracuje s centrálou Caritas Europa v Bruselu a s centrálou Caritas Internationalis v Římě.

Provozuje Infocentrum ve svém sídle na Praze 1 a Školící středisko Marianeum na Praze 2 nabízející vedle kurzů pro charitní pracovníky i konferenční prostory a ubytování pro širokou veřejnost.

Další subjekty

Do rodiny Charit navíc patří jako samostatné subjekty ještě Česká katolická Charita - Domovy duchovních a řeholnic a Řeckokatolická charita.


Charita ČR a další organizace

Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací.

Také v českém prostředí spolupracuje Charita ČR s dalšími partnery zejména z neziskového sektoru. Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR..