Oslavte s námi Den Charity!

V průběhu měsíce září a počátkem října 2018 pořádají místní Charity rozličné osvětové a kulturní akce.

Cílem akcí pořádaných v rámci Dnů Charity je seznámit širokou veřejnost s naší činností a posláním, představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení, ale třeba také poradit či nasměrovat jedince v těžkých životních situacích.

Den charity 2018 opět ve společnosti dětí

Den charity 2018 opět ve společnosti dětí

Oblastní charita Hradec Králové oslavila Den charity slavnostním zahájením výstavy obrázků a vyhlášením výsledků výtvarné soutěže dětských prací na téma „Pomáhat je radost“

Den Charity v Sušici

Den Charity v Sušici

Sušice – V neděli 30. září se od 14:00 pořádá Oblastní charita Sušice v příjemném prostředí Ostrova Santos Den charity v Sušici, kde představí Oblastní charitu Sušice nejen jako poskytovatele sociálních služeb, ale také jako realizátora projektů, se kterými se mnozí z vás již stihli setkat. 
Program nedělního odpoledne je určený všem věkovým skupinám a je zdarma.

Pracovníci Charity Konice zvou k oslavě Dne Charity

Charita Konice se jako každý rok přidává k oslavě Dne Charity.

Den Charity v Litoměřicích

Den Charity v Litoměřicích

Cílem akcí pořádaných v rámci Dnů Charity je předvést veřejnosti, jak místní Charita pomáhá lidem, kteří si kvůli stáří, zdravotnímu omezení či sociálnímu vyloučení nedokáží nebo nemohou pomoci sami.

Den Charity v domově pro matky v Prachaticích

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Charitním domově sv. Dominika Savia v Prachaticích.

Den Charity v Domově pro muže v Záblatí u Prachatic

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí.

Den Charity v Jindřichově Hradci

Den Charity v Jindřichově Hradci

Jindřichův HradecFarní charita Jindřichův Hradec Vás srdečně zve na DEN CHARITY, který se uskuteční v podvečerním čase 27. 9. 2018 na adrese Pravdova 837 v J. Hradci. 

Den Charity v Českých Budějovicích

Den Charity v Českých Budějovicích

České BudějoviceDiecézní a Městská charita České Budějovice se přidávají k celostátní kampani Den Charity 2018. Tato celorepubliková akce se koná zpravidla v den svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Chtěli bychom Vám představit obě českobudějovické Charity, jejich pracoviště a služby. Přijďte poznat naši práci, jsme tu pro Vás!

Poznejte nás v rámci Dne Charity

Poznejte nás v rámci Dne Charity

Během měsíce září a října 2018, okolo svátku svatého Vincence z Pauly (27. 9.), patrona charitních zařízení, pořádají místní Charity speciální akce s cílem přiblížit svou činnost a poslání charitní rodiny široké veřejnosti.