Den Charity 2018

Ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) jednotlivé Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční sbírkou.

„Smyslem těchto akcí je ukázat, že jsme blízko lidem a pomáháme v místech, kde nás potřebují,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
 

Akce v regionech

Články o akcích ke Dni Charity 2018 naleznete zde.


Členění dle diecézí

Akce konané v diecézi:

 

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660), kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Jeho heslem bylo: „Bratři! nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“ (Nový zákon, 1 Jan 3.18)
Za válek 1648–1653 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje – za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí misionářů rozdělovány chudým v postižených oblastech.
Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.
Více naleznete zde.