Seznam nominovaných na Cenu Charity ČR 2015

Každá z osmi diecézních Charit a Řeckokatolická charita nominují po jednom zástupci.


Diecézní charita Brno

Renata Konečná, personalistka a asistentka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Paní Konečná pracuje v Charitě od roku 2007. Její práce sestává z mnoha úkolů důležitých pro chod celé organizace od vedení personální agendy, přes administrativu po komunikaci s úřady. Je svědomitá a vstřícná. Každoročně se aktivně účastní Tříkrálové sbírky.


Diecézní charita České Budějovice
Václav Švarc, dobrovolný ředitel Oblastní charity Nové Hrady a dlouholetý organizátor Tříkrálové sbírky

Pomoci potřebným se pan Švarc věnuje dlouhodobě. Ve své farnosti navštěvoval staré a nemocné a pomáhal s přípravou ozdravného pobytu dětí z Běloruska. V roce 2006 se přestěhoval do česko-rakouského pohraničí, do Nových Hradů, kde působí jako správce kláštera. Začal zde organizovat Tříkrálovou sbírku, jejíž výnos pomáhá místním rodinám v sociální nouzi. Letošní výtěžek sbírky překonal 100 000 korun. V roce 2010 byl pan Švarc jmenován dobrovolným ředitelem Oblastní charity Nové Hrady.


Diecézní katolická charita Hradec Králové
Marcela Renzová, vrchní sestra ošetřovatelské služby Farní charity Litomyšl

Do služeb farní Charity nastoupila paní Renzová před 18 lety jako zdravotní sestra. Prožívala s charitní ošetřovatelskou službou všechny její počáteční těžkosti, zůstala jí věrná v době nestabilního financování a zásadním způsobem se zasadila o růst odbornosti a následnou vynikající kvalitu služby. V roce 2007 se stala vrchní sestrou. Je vůdčím duchem služby, v níž usiluje o odbornou a zároveň vstřícnou a laskavou péči o pacienty.


Diecézní charita Litoměřice
Dr. Evelin Maria Habel, ředitelka Oblastní charity Šluknov

Paní Habel se narodila v Německu. Přestěhovala se do Šluknova, odkud pocházejí její rodiče. Ve Šluknově působila nejprve jako pastorační asistentka. Postupem času začala pracovat s mládeží a s rodinami „na okraji společnosti“. Ve Šluknově vznikla Oblastní charita a paní Habel se stala její ředitelkou. Začínala s místním panem farářem a dvěma dobrovolnicemi, dnes má šluknovská Charita šestnáct pracovníků a poskytuje služby pro děti i dospělé.


Arcidiecézní charita Olomouc

Janka Zbožínková, pečovatelka charitní ošetřovatelské služby Charity Olomouc

Paní Zbožínková je ve své profesi vzorem pro ostatní. Je organizačně velmi schopná a spolehlivá. Ke klientům, mezi nimiž jsou nemocní, senioři a lidé s postižením, je vždy vstřícná a umí naslouchat jejich potřebám. V Charitě pracovala 12 let. Nyní odchází do důchodu. Cena Charity je poděkováním za její obětavou práci.


Diecézní charita ostravsko-opavská
PaedDr. Jana Swiderová
, bývalá vedoucí Charitního domu Salvator Krnov, Charita Ostrava

Paní Swiderová působila v letech 1994–2009 jako vedoucí Charitního domu Salvator Krnov, jehož služba se zpočátku zaměřovala na péči o lidi se zdravotním postižením a poté na pomoc lidem s duševním onemocněním. Ke každému klientovi přistupovala paní Swiderová s pochopením a s respektem k jeho individualitě. S přirozenou autoritou a trpělivostí řídila tým 25 zaměstnanců a stála u zrodu myšlenky na transformaci domu na „domov se zvláštním režimem“. I po svém odchodu na zasloužený odpočinek zůstává paní Swiderová v kontaktu s charitním týmem jako dobrovolnice.


Diecézní charita Plzeň
Bc. Marie Malkusová, ředitelka Oblastní charity Klatovy

Paní Malkusová nastoupila do klatovské Charity před 14 lety. Tehdy šlo o malou organizaci poskytující ošetřovatelskou službu. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni byl právě před dokončením. Díky své pracovitosti, skromnosti a schopnosti získat lidi pro dobrou věc se jí podařilo otevřít mnoho dalších potřebných služeb, také pro seniory, jejich výčet by byl dlouhý. Paní Malkusová se velmi zasadila také o rozvoj Tříkrálové sbírky.


Arcidiecézní charita Praha
MUDr. Jaroslav Eliáš, koordinátor pražských farních Charit a Tříkrálové sbírky, Arcidiecézní charita Praha

Doktor Eliáš, bývalý primář na oddělení ORL, působí v Arcidiecézní charitě Praha od roku 2000, kdy se podílel zejména na koordinaci Tříkrálové sbírky. Cenu Charity ČR vnímáme jako ocenění jeho celoživotního postoje pomoci druhým. Doktor Eliáš je aktivní jako varhaník, je zakladatelem Společnosti pro duchovní hudbu a každoročně se podílí na organizaci tohoto benefičního koncertu.

Řeckokatolická charita
Mgr. Bc. Jana Zassiedko, Dis., sociální pracovnice Oblastní Řeckokatolické charity v Českých Budějovicích

Pro Řeckokatolickou charitu pracuje paní Zassiedko již jedenáct let v pozici sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Kaplici a Českých Budějovicích. Udělením Ceny Charity chceme paní Zassiedko poděkovat také za její dobrovolnou práci, které se nad rámec svého zaměstnání věnuje. Pomáhá cizincům, vyučuje český jazyk, podílí se na organizaci multikulturních večerů, setkání a výstav a cizincům tak usnadňuje integraci do české společnosti.