Seznam oceněných Cenou Charity Česká republika 2018

Každá z osmi diecézních Charit a Česká katolická charita nominovaly po jednom zástupci.

Diecézní charita Brno
Hana Mácová, pečovatelka Oblastní charity Tišnov

V Charitě pracuje od roku 2010; svou práci vnímá jako své životní poslání. Senioři, kterým pomáhá, i kolegové ji vnímají jako velmi laskavou a dobrosrdečnou ženu, zároveň však zásadovou a důslednou. Ke stejnému přístupu dokáže citlivě motivovat i lidi kolem sebe. Oceněním Hany Mácové chce Charita vyjádřit poděkování všem pečovatelkám, které obětavě a s každodenním nasazením uskutečňují charitní poslání služby potřebným.


Diecézní charita České Budějovice
Miroslav Čapek, zástupce ředitele dobrovolné Farní charity Katovice

V katovické charitě působí od jejího založení v roce 1995. Bez nároku na odměnu jako dobrovolník organizuje volnočasové aktivity pro mládež, návštěvy seniorů a nemocných a řadu dalších aktivit. Farní charitě pomáhá i se správou webových stránek a organizací Tříkrálové sbírky. Miroslav Čapek získává Cenu Charity jako poděkování za dlouhodobou dobrovolnou službu, kterou vykonává s výjimečným osobním nasazením.


Diecézní charita Hradec Králové
Kateřina Litošová (sestra Dagmar), vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, pedagožka a psychoterapeutka

Sestra Dagmar je členkou Kongregace sester matky Božího milosrdenství. V Charitě působí 11 let. Díky její iniciativě vznikl Klub Střelka - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sestra Dagmar má výjimečné dary pro vedení pracovního týmu – zejména díky své trpělivosti a skromnosti. Její terapeutická práce v Klubu Střelka změnila mnohým mladým lidem život.


Diecézní charita Litoměřice
Roman Striženec, metodik sociálních služeb Diecézní charity Litoměřice

V Diecézní charitě Litoměřice začínal v roce 1998 jako sociální pracovník v Poradně pro cizince a uprchlíky, poté koordinoval střediska diecézní charity a byl ředitelem Farní charity Litoměřice. Zúčastnil se charitní mise na Balkáně a v Mongolsku. Deset let metodicky vedl asistenční infolinku pro cizince. V době ničivých povodní koordinoval na území litoměřické diecéze humanitární pomoc zasaženým rodinám. Veškerou práci odvádí na vysoké profesionální i lidské úrovni.


Arcidiecézní charita Olomouc
Marie Jakubíková, pečovatelka Farní charity Veselí nad Moravou

Od svého nástupu do Charity před 25 lety až dodnes pracuje jako pečovatelka v domácnostech seniorů. Zapojuje se do dalších aktivit Charity, mezi jinými do pomoci černobylským dětem, lidem bez domova, dětem v kojeneckých ústavech, patřila k prvním dobrovolníkům Tříkrálové sbírky. Marie Jakubíková je příkladem toho, jak věrně a obětavě žít svůj život ve službě druhým.


Diecézní charita ostravsko-opavská
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

V Charitě Opava pracuje od roku 1991. Zpočátku působil jako vedoucí domova pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, v roce 2004 převzal vedení opavské Charity s jejími 19 službami. Jan Hanuš je příkladem úspěšného manažera, který významně přispěl k rozvoji služeb a budování dobrého jména opavské Charity. Pod jeho vedením získala Charita Opava v roce 2014 titul „neziskovka roku“.


Diecézní charita Plzeň
Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov

Vedení ostrovské Charity převzal před 16 lety. Z dobrovolnické Charity vybudoval profesionální centrum pomoci s řadou služeb a s týmem 65 pracovníků a 22 stálých dobrovolníků. Pod jeho vedením se charitní služby přestěhovaly do nových bezbariérových prostor a mohly se tak dále rozšiřovat. Cena Charity pro Tomáše Fexu je oceněním za jeho mimořádný přínos pro rozvoj charitního díla na Karlovarsku.

Mgr. Tomáš Fexa nemohl ze zdravotních důvodů přijet. Cenu převzal Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

Arcidiecézní charita Praha
Grace Mboizi – rozvojový pracovník a zástupce vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě

Grace byl v roce 2003 prvním ze 150 pracovníků, které Arcidiecézní charita Praha zaměstnává ve svých projektech v Ugandě. Zpočátku pracoval jako řidič, poté logistik a účetní. Při zaměstnání vystudoval vysokou školu a nyní vykonává funkci zástupce vedoucí mise v Ugandě a je jedním z klíčových pracovníků. Má přímý kontakt s dětmi podporovanými v programu Adopce na dálku® a se školami, které děti navštěvují. Je členem správních rad ve školách, které Arcidiecézní charita Praha v Ugandě zřizuje. Rovněž se podílel na vzniku České nemocnice v Buikwe. 
 

Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic
Romana Dvořáková, ředitelka Charitního domova Stará Boleslav

Sestra Romana je členkou Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. V Charitním domově pro duchovní a seniory ve Staré Boleslavi pracuje od roku 2000 jako ošetřovatelka, od 2007 jako ředitelka. Svým přístupem podporuje týmovou spolupráci a spoluvytváří doslova rodinnou atmosféru, s jakou se obyvatelům v domově slouží. Spolu s komunitou sester je zapojena do služby lidem bez domova a sociálně slabým rodinám.

Sr. Romana je nyní na stáži v zahraničí. Cenu převzala spolusestra Damiána.