Seznam nominovaných na Cenu Charity ČR 2017

Každá z osmi diecézních Charit a Česká katolická charita nominovaly po jednom zástupci.


Diecézní charita Brno

Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí tří zařízení pro seniory v rámci útvaru Služby Brno

Paní Mgr. Ivana Petrášková pracuje již devět let jako vedoucí Domova sv. Anežky, Charitní pečovatelská služby a Chráněného bydlení sv. Anežky. Tato zařízení jsou určena pro pomoc seniorům, chráněné bydlení pak rovněž pro lidi s duševním, mentálním a zdravotním postižením. Svými kolegy je oceňovaná jako dobrá vedoucí a žena s nadhledem.


Diecézní charita České Budějovice

Jiřina Krejčová, dobrovolnice a bývalá ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou

Paní Jiřina Krejčová byla v letech 2002–2003 ředitelkou dobrovolné Farní charity Týn nad Vltavou. V roce 2002 řídila ve svém regionu pomoc pro občany postižené povodněmi. Od roku 2013 vede úspěšný projekt „Senior šance“ zaměřený na smysluplné využití volného času lidí v důchodovém věku. Každoročně věnuje svůj čas také dětem na farních dětských táborech a pravidelně se účastní Tříkrálové sbírky.


Diecézní charita Hradec Králové

Milena Rousková, pracovnice v sociálních službách Farní charity Rychnov nad Kněžnou

Paní Milena Rousková pracuje ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou již 24 let. Podílela se na vzniku Stacionáře sv. Františka pro lidi s mentálním postižením. Většinu uživatelů zná již od jejich dětství. Kromě příkladné každodenní péče připravuje klienty stacionáře na vystoupení na festivalech a soutěžích dramatické tvorby. Svojí trpělivostí přispívá k příjemné atmosféře v charitním stacionáři.


Diecézní charita Litoměřice

Drahomíra Hartmanová, pečovatelka a zástupkyně ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice

Paní Drahomíra Hartmanová pracuje v Oblastní charitě Česká Kamenice jako pracovnice v sociálních službách již od roku 2006. Pracuje s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, kterým pomáhá zejména v oblasti finanční gramotnosti. Svoji práci vykonává s vlídným humorem. Každoročně se také účastní Tříkrálové sbírky a Národní potravinové sbírky.


Arcidiecézní charita Olomouc

Jindřich Suchánek, vedoucí projektu pro nemocné s roztroušenou sklerózou a bývalý ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Česká republika

Pan Jindřich Suchánek byl v letech 1991 až 2002 ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc. Stál u zakládání místních Charit a novátorské domácí péče a řídil pomoc lidem po katastrofálních povodních v roce 1997. Inicioval také vznik Hospice na Svatém Kopečku. V letech 2004–2005 byl ředitelem Charity ČR. V současné době řídí přestavbu bývalého kláštera Milosrdných bratří v Prostějově pro potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou.


Diecézní charita ostravsko-opavská

Marie Bohanesová, zakladatelka služeb pro seniory a lidi s duševním onemocněním v Charitě Frýdek-Místek  
Paní Marie Bohanesová letos téměř po dvou desetiletích zakončila svoji profesní dráhu v Charitě Frýdek-Místek a odešla do penze. V prostorách bývalého městského domova pro seniory vytvořila téměř z ničeho nový Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Díky ní se z objektu bývalých jeslí rovněž podařilo vybudovat Domov se zvláštním režimem Oáza pokoje.


Diecézní charita Plzeň

Jana Hýblová, vedoucí ekonomického oddělení Diecézní charity Plzeň

Paní Jana Hýblová pracuje v Diecézní charitě Plzeň od roku 1998 - nejprve jako účetní, posléze jako vedoucí ekonomického oddělení. Díky své odbornosti a schopnosti naslouchat lidem je nenahraditelnou oporou týmu. Věnuje se také metodické práci jako členka celostátního ekonomického kolegia.


Arcidiecézní charita Praha

Karel Nováček, ředitel akvizic Společnosti Agel a mecenáš

Pan Karel Nováček je bývalý profesionální tenista. Vítězstvím 13 turnajů ATP se zařadil mezi absolutní světovou špičku. Úspěšnou kariéru vybudoval také v bance Morgan Stanley v USA, UniCredit Bank i ve společnosti Agel. Vedle své profesní dráhy se aktivně věnuje dobročinnosti. Pro pomoc Charitě inspiruje i svoji rodinu a děti, které se zapojují jako dobrovolníci, a v neposlední řadě také firmy, které Charitu podporují finančně.


Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic

Bc. Marie Žižkovská, vedoucí přímé péče Charitního domova Střelice

Paní Marie Žižkovská se od roku 1992 podílela na vytvoření a provozu sociální služby Domácí péče v Brně. Vybudovala a dlouhodobě vedla Odlehčovací službu pro klienty, kteří vyžadují podporu a péči jiné osoby. Od roku 2015 řídí úsek přímé péče Charitního domova Střelice. Zachovává vlídnost i ve vypjatých situacích. Ve své farnosti působí jako varhanice a organizátorka Tříkrálové sbírky.