Seznam nominovaných na Cenu Charity ČR 2016

Každá z osmi diecézních Charit nominovala po jednom zástupci.


Diecézní charita Brno
Jiřina Sovová,
sociální pracovnice

Paní Jiřina Sovová pracuje v Diecézní charitě Brno od roku 2000. Začínala jako pracovník v přímé péči a sociální pracovník, vedla Linku důvěry Blansko, Krizovou pomoc Blansko a terénní programy. Od roku 2001 do roku 2016 působila jako pastorační asistentka. Po odchodu do důchodu pokračuje ve své záslužné činnosti jako dobrovolnice krizového týmu při mimořádných událostech, aktivně se podílí také na koordinaci Tříkrálové sbírky. Je kdykoli připravená podat pomocnou ruku lidem v nouzi.


Diecézní charita České Budějovice
Irma Zemková, zdravotní sestra, koordinátorka osobní asistence

Paní Irma Zemková pracuje v Městské charitě České Budějovice od roku 1993. Jako zdravotní sestra zakládala charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a poté se stala její vedoucí. Když chyběli zaměstnanci, kdykoli je ochotně zastoupila u klientů v terénu a následně byla ustanovena koordinátorkou osobní asistence. Organizuje duchovní pomoc, bohoslužby za zemřelé klienty, věnuje se také pozůstalým. Velmi aktivně se zapojuje jako dobrovolník při Tříkrálové sbírce.


Diecézní charita Hradec Králové
Elzbieta Grécová, ošetřovatelka u lůžka v Hospici Anežky České

Paní Elzbieta Grécová pracovala od roku 1997 jako ošetřovatelka u lůžka v Hospici Anežky České. O terminálně nemocné klienty se “Elka“, jak ji všichni oslovují, starala vždy citlivě a s empatií. Práce, již zvládala profesionálně a se skromností sobě vlastní, se stala jejím posláním. Pečovala nejen o tělesné potřeby klientů, ale také o jejich duši. Umí totiž naslouchat a rozptýlit obavy z opuštěnosti.


Diecézní charita Litoměřice
Ursula Ivanová,
pracovnice domova pro matky s dětmi

Paní Ursula Ivanová pracovala od roku 1994 v Jiřetíně pod Jedlovou v Domově sv. Máří Magdaleny pro matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí. Při svém působení v Domově se paní Ursula setkala s mnoha matkami bez zázemí. Pomoc jim poskytovala s lehkou samozřejmostí i přirozenou autoritou, s níž trvala na dodržování dohodnutého. Vnesla tím do života mnoha maminek a jejich dětí řád, zklidnění a pocit domova.


Arcidiecézní charita Olomouc
Ladislava Hrdová,
bývalá ředitelka a stálá dobrovolnice

Paní Ladislava Hrdová stanula v roce 1996 v čele nově vzniklé vyškovské Charity, kde setrvala do roku 2000. Své organizační schopnosti prokázala při zajišťování povodňové pomoci, koordinaci neustále se rozrůstající Tříkrálové sbírky i při práci s romskou mládeží. Dala základ také ojedinělému souboru terénních sociálních a zdravotních služeb nabízejících péči lidem s postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Funkci vykonávala po celou dobu dobrovolnicky a v „dobrovolničení“ pokračuje dodnes.


Diecézní charita ostravsko-opavská
Jiří Sokol Hořínek,
vedoucí střediska pro mládež

Pan Jiří Hořínek našel naplnění svého profesního života v sociální práci pro děti a mladé lidi „z ulice“. Od roku 1996 vede Charitní středisko Michala Magone v Ostravě-Dubině. V duchu myšlenek Dona Boska směřuje program střediska k rozvoji pozitivních lidských hodnot a k smysluplnému prožívání volného času dětí a mládeže. Jiří Hořínek, přezdívaný „Sokol“ dokáže svým zápalem doslova strhnout své okolí k optimistickému nadšení nejen z velkých věcí, ale i každodenních drobností.


Diecézní charita Plzeň
Thressiama Mathew (sestra Jaya),
zdravotní sestra charitní ošetřovatelské služby

Psal se rok 1996 a plzeňská diecéze prožívala období samostatného rozvoje. Na žádost biskupa Františka Radkovského do města přišly Sestry sv. Josefa z Chambéery. Jednou z prvních byla také sestra Jaya, zdravotní sestřička původem z Indie, která do dnešních dnů působí v týmu charitní ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň. Za úctyhodných dvacet let pomohla mnoha lidem od bolesti, rozsvítila jejich samotu a řadu z nich také doprovázela v posledních chvílích jejich života.


Arcidiecézní charita Praha
Aleš Vacek,
vedoucí mise v Zambii

Pan Aleš Vacek působí od roku 2006 jako vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Zambii. Misi sám založil a prosadil v zemi program Adopce na dálku, díky němuž se osudy stovky školáků z chudých rodin trvale mění k lepšímu. V rámci programu se také podařilo otevřít unikátní počítačovou učebnu napájenou solárními panely. Díky osobnímu nasazení a organizačním schopnostem Aleše Vacka je dnes ve městě Solwezi a v misiích Mpanshye a Mukonchi vidět pomoc z Česka takřka „na každém kroku“.