Slavnostní předávání Ceny Charity ČR 2015.Cena Charity Česká republika

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Cena je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa. Od roku 2012 navrhuje svého kandidáta také Řeckokatolická charita.Cena Charity ČR 2018

cena Charity ČR za rozvoj charitního díka byla udělena 31. října 2018 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2017

cena Charity ČR za rozvoj charitního díka byla udělena 31. října 2017 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2016

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla byla udělena 31. října 2016 v Praze osmi nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2015

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla byla udělena 31. října 2015 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde. 

Cena Charity ČR 2014

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla byla udělena 23. září 2014 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2013

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla byla udělena 25. září 2013 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2012

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla byla udělena 25. září 2012 v Praze devíti nominovaným. Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2011

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla v úterý  20. září 2011 v Praze předal prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman osmi nominovaným (jednomu in memoriam). Jejich seznam naleznete zde.

Cena Charity ČR 2010

Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla udělil 28 nominovaným ve čtvrtek 23. září 2010 prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman. Seznam oceněných naleznete zde.

Cena Charity ČR 2009

V roce 2009 bylo celkem osm oceněných (své kandidáty nominovaly všechny diecéze): Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most; Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh; Ludmila Krchňavá, vedoucí dobrovolné Farní charity Višňové; Irena Prchalová, vedoucí Charitního domu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Oblastní charity Hlučín; Miluše Slunečková, dobrovolnice a hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Farní charity Vlašim; Zorka Šílená, zdravotní sestra Městské charity České Budějovice; Anna Švarcová, pečovatelka stacionáře pro seniory a osoby s handicapem Městské charity Plzeň a Eva Tylšová, vedoucí dobrovolné Farní charity Nové Město nad Metují.

Cena Charity ČR 2008

Při příležitosti Dne Charity byla v roce 2008 poprvé udělena Cena Charity ČR za mimořádné charitní dílo. V prvním ročníku bylo oceněno pět žen: RNDr. Anna Ekslerová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Charity Opava, inspektorka kvality sociálních služeb Diecézní charity ostravsko-opavské; MUDr. Blažena Klečatská, zakladatelka domácí péče při Diecézní charitě Plzeň a spoluzakladatelka plzeňského Hospice sv. Lazara; Otilie Megelová, dlouholetá vrchní sestra střediska Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Chomutově; Marie Šachová, sociální pracovnice Azylového domu sv. Terezie v Praze 8-Karlíně a Ing. Milada Šímová, ekonomka a účetní Oblastní charity Jihlava.