Celá ČR Tato organizace

Adresář Charity ČR

Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Poskytované služby:
Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, 703 00
frantisek.noc792/792ostrava.charita.cz

Dům Samaritán

Poskytované služby:
Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01
http://www.charitausti.cz/co-poskytujeme/dum-samaritan/    samaritan842/842charitausti.cz

Dům sv. Pavla - služby pro osoby bez domova

Poskytované služby:
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01
http://www.mchcb.cz    vedouci.ad721/721cbudejovice.charita.cz

Farní charita Jindřichův Hradec - odloučené pracoviště

Poskytované služby:
Nežárecká 115, Jindřichův Hradec, 377 01
http://jindrichuvhradec.charita.cz/nocleharna/    nocleharna958/958jhradec.charita.cz

Noclehárna

Poskytované služby:
Roháče z Dubé 131, Beroun 4, 266 01
adsvjakuba567/567charita-beroun.cz

Noclehárna (pro muže a ženy bez domova)

Poskytované služby:
Zámecká 921, Valašské Meziříčí, 757 01
http://www.valmez.charita.cz    pavel.brezovjak877/877valmez.charita.cz

Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín

Poskytované služby:
Svatopluka Čecha 3106/4a, Hodonín, 695 01
http://www.hodonin.charita.cz    dc416/416hodonin.charita.cz

Noclehárna sv. Martina

Poskytované služby:
Drátovenská 198, Bohumín, 735 81
bohumin.charita.cz/nocleharna-sv-martina    info224/224bohumin.charita.cz