Celá ČR Tato organizace

Adresář Charity ČR

Václava Caithamlová, DiS.

Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 351    caithamlova892/892charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Lenka Judita Doubková

Denní stacionář
Tel: 731 621 984    stacionar425/425charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Ing. Jiří Kala

Ředitel
Tel: 608 472 473    kala991/991pribram.charita.cz
Farní charita Příbram

Ondřej Alexander Kusý

Administrativní podpora
Tel: 603 287 074    kusy241/241charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Jitka Livorová

Vrchní sestra zdravotní péče
Tel: 739 459 008    livorova443/443charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Alena Melicharová

Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, Zástupce ředitele
Tel: 739 659 917    melicharova807/807charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Zuzana Sluníčková

Staniční sestra
Tel: 775 049 582    slunickova467/467charita-pribram.cz
Farní charita Příbram