Celá ČR Tato organizace

Adresář Charity ČR

Ing. Dana Hejhalová

koordinátor Tříkrálové sbírky, ekonomické záležitosti
Tel: 604 259 951   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Alice Jiráčková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 731 037 354   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Jiří Polák

pomocník při sběru a distribuci šatstva
Tel: 778 216 272   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Anna Rázková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 775 110 840   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Jan Verner

pomocník při sběru a distribuci šatstva
Tel: 723 946 497   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Milada Vernerová

ředitel, organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 604 346 385    charita.modrany590/590seznam.cz
Farní Charita Praha 4 - Modřany