Zvídálek


  • Tel.: 606 771 040
  • klub.zvidalek947/947seznam.cz
 
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01 Vedoucí služby: Tomáš Navrátil - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním nízkoprahového začízení pro děti a mládež Zvídálek je usilovat o sociální začleňování a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytovat jím informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Tomáš Navrátil - vedoucí zařízení