"Žijeme spolu"


 • Tel.: 412 384 744, 732 170 481
 
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01 Vedoucí služby: Mgr. Petra Vymerová - Sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

„Žijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Toto zařízení je skupinovým členem České asociace streetwork, úspěšně absolvovalo proces hodnocení kvality sociálních služeb a získalo tak Osvědčení od České asociace streetwork o.s.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivují je a vedou k samostatnosti a usilují o pozitivní změnu v životním způsobu.

Lokalita

Rumburk a okolní obce

Cíl

Cílem nízkoprahového zařízení je minimalizovat možná rizika související se způsobem života dětí a mládeže, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Konkrétní měřitelné cíle na rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 2017, 2018, 2019

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Komu je tedy klub určen?

 • těm, co si potřebují o čemkoliv popovídat a nemají s kým
 • těm, co z jakéhokoliv důvodu nechodí do žádného zájmového kroužku
 • těm, co ve svém volném čase zevlují venku, v parku, na náměstí s partou kámošů
 • těm, co potřebují pomoci s vyřízením osobních dokladů
 • těm, co hledají pomoc při zajišťování práce či školy
 • těm, co si najednou připadají sami na celém světě

Věková struktura - kolik ti musí být?

Do klubu mohou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Pohlaví nerozlišujeme, mohou přijít tedy chlapci nebo dívky.

Národnost, vyznání, politický postoj?

Pracovníci klubu nedělají mezi dětmi rozdíly. Do klubu může "zelený" i "modrý" , zkrátka kdokoliv.

Základní poskytované činnosti

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační     (nabídka základního vybavení a volnočasových dílen,..)   
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích .)
 3. Sociálně terapeutické činnosti    (aktivity směřující k udržení nebo rozvoji sociálních schopností a      dovedností)
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání sociálních záležitostí  (poradenství, zprostředkování návazné pomoci, ..)

Co klub tedy nabízí?

Nízkoprahový klub nabízí bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času bez diskriminace

 • Základní nabídka klubu (teplo, světlo, místo k posezení, poslech hudby, stolní fotbal, el. šipky, psací potřeby a papír, časopisy, knihy, pinčes)
 • K dispozici je poměrně široká nabídka volnočasových programů (truhlářská, keramická, hudební, taneční, výtvarná  a sportovní dílna, PC studovna)
 • Je možné požádat i o individuální pomoc se vzdělávání,
 • Během roku jsou pořádány další akce, výlety, soutěže, odborné besedy apod.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Vstup do klubu je bezplatný, není třeba žádné členství
 • Žádná aktivita (program) není povinná

Naopak pracovníci od vás očekávají jen respektování pravidlel klubu, se kterými jste předem seznámeni. K dispozici je také informační leták zařízení. Stížnostní řád ke stažení zde.

Otevírací doba zařízení

Klub je pro vás otevřen v níže uvedených provozních hodinách. Přechodné změny jsou vždy včas uvedeny v rubrice Aktuálně.

 

 

Ambulantní forma

V tyto hodiny je zařízení otevřeno pro klienty

Terénní forma

Jednání s pracovníkem je nutné si s ním předem domluvit

Pondělí

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Úterý

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Středa

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Čtvrtek

zavřeno

8,00 — 16,00 hodin

Pátek

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Prostor pro Vaše hodnocení

Vážený zájemci a uživatelé této služby, váš názor a připomínky na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou pro klub velmi důležité, a proto vás žádáme o vyplnění následujícího dotazník. Dotazník je anonymní, poslouží nám jako podnět ke zkvalitnění našich služeb poskytovaných nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. O pomoc s vyplněním dotazníku můžete požádat i pracovníka přímo v klubu. Děkujeme za Váš čas, vážíme si toho.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martina Škodová, DiS. - ředitel František Škoda - kontaktní pracovník NZDM Bc. Lucie Buriánková - kontaktní pracovník NZDM Mgr. Petra Vymerová - Sociální pracovník