"Žijeme spolu"


  • Tel.: 412 384 744, 732 170 481
 
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01 Vedoucí služby: Mgr. Petra Vymerová - Sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Letní zotavovací akce, pracovní aktivity - hrabání místního parku, diskotéky

 

 

Posláním NZDM je poskytovat dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivovujé je a vedou k samostatnosti, a usilujé o pozitivní změnu v jejich životním způsobu.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martina Škodová, DiS. - ředitel František Škoda - kontaktní pracovník NZDM Bc. Lucie Buriánková - kontaktní pracovník NZDM Mgr. Petra Vymerová - Sociální pracovník