Trvalé pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou (§48 DOZP)


  • Tel.: 491 610 513
  • lopourova296/296dsj-zirec.cz
 
Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem, 544 04

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí., ošetřovatelská péče, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Domov svatého Josefa je trvalým domovem pro 29 uživatelů nemocných roztroušenou sklerózou. Jsou ubytováni v Domě sv. Josefa a Domě sv. Damiána v jedno a dvoulůžkových pokojích. 


Organizace:


Zařízení: