Terénní programy střediska společné Soužití


 • Tel.: 775 713 220, 775 713 936
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby:

.

 

Terénní programy střediska společné Soužití

Kontakt

Terénní programy v Chomutově

17. listopadu 5461 430 04 Chomutov Tel./Fax: +420 778 470 524 jarmila.kucharova@seznam.cz

 

Terénní programy v Litvínově - Janově

Janovská 122 Litvínov –Janov 435 42 Tel./Fax: +420 775 713 220 horvatovaVX~mYZhaa8zy9d29g

 

Terénní programy v Jirkově

Zahradní 5321 430 05 Chomutov Tel./Fax: +420 775 713 433 ZknzR94WH-uk87j78hFDO1p

Vedoucí

Kristián Drapák +420 603 148 127

Chcete se nás na něco zeptat nebo se domluvit na setkání? Napište nám.

 

Veřejný závazek:

Standard č. 1 Terénní programy.pdf

 

Projekt

REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ II je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Terénní programy, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace v Komunitním centru Janov

evropská unie

 

 

Terénní programy

 
   

 

Veřejný závazek:

 

 

Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách (sociální služba terénní programy podle §69 zákona č.108/2006Sb.) je poskytována na základě standardů tvořených na základě požadavků MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Terénní sociální práce je poskytována v přirozeném prostředí klienta na základě jeho individuálních potřeb. Klienti nejsou diskriminování na základě věku, etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.

Služba je poskytována v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče. Součástí služby je zprostředkování právního poradenství. Služba je poskytována na území měst: Chomutov, Litvínov, Litvínov – Janov, Jirkov

Terénní programy jsou zaměřeny na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento druh poskytované služby umožní kontakt s lidmi, kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc. Zároveň je umožněna sociální práce s celou skupinou nebo komunitou, což může napomoci k důkladnějšímu řešení problémů v dané lokalitě

 

 

Základním cílem:

 • Cíl sociální služby: Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).
 • Konkretizace cílů: - podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce, - rozvíjení samostatnosti uživatelů, - rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, - motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení), - získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti, - zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení, - zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky (viz . oblasti služeb), - pomoc při zprostředkování služeb návazné péče
 • Metody práceIndividuální práce Doprovod
 • Rozhovor s uživatelem
 • Metody a činnosti terénní sociální práce

Jednání v zájmu

uživatele

Skupinová práce

Koordinační činnost

Kontakt s dalšími institucemi a organizacemi

Telefonování

Pomoc v krizové situaci

 

Terénní programy jsou dostupné:

 • celoročně, pět dnů v týdnu pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 8:00 - 16:00
 • informace o místech a časech na: +420 603 148 127 nebo +420 775 713 303
 • anonymně a zdarmapondělí, úterý, středa: 13:00 - 14:00 čtvrtek, pátek: 12:00 – 13:00
 • Terénní programy nabízí:
 • Kontaktní hodiny v terénu bez předchozího objednání:
 • pomoc v Chomutově, Jirkově a Litvínově –Janově, práci na dohodnutých místech (včetně bytů)
 • služby speciálně vybaveného automobilu v méně dostupných místech v daných lokalitách
 • odborné poradenství - sociální
 • dlouhodobá sociální práce s klientem na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně případnou asistenci při jednání
 • aktivní vyhledávání, monitoring sociálně vyloučených lokalit Další informace můžete najít v registru sociálních služeb. 
 • Tým:
 •  
 •  
 • Kristián Drapák - vedoucí služby, terénní sociální pracovnice
 • Bc. Roman Koutný - zástupce vedoucího –garant služby
 • Knarik Manykuan, DiS - terénní sociální pracovnice, zástupce vedoucího
 • Vendula Hefnerová DiS - terénní sociální pracovnice - Chomutov
 • Sabrina Drapaková - pracovnice v sociálních službách - terénní pracovnice – Jirkov
 • Jarmila Kuchárová - pracovnice v sociálních službách - terénní pracovnice terénní pracovník Chomutov
 • Michaela Burešová DiS. - terénní sociální pracovnice Litvínov -Janov
 • Andrea Bandiová DiS, - terénní sociální pracovnice Litvínov -Janov
 • Ivana Cisárová DiS- terénní sociální pracovnice Litvínov -Janov
 • Kristina Drapaková - pracovnice v sociálních službách - terénní pracovnice – Jirkov
 • Odborné vedení:
 • Mgr. Eva Čenkovičová – ředitelka organizace
 • Mgr. Petr Fadrhons - odborné vedení, metodik sociální služby
 •  
 • Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ústeckým krajem
 • Městem Litvínov
 • Komunitní nadaci v rámci projektu Air Produkt
 • UP ČR
 • Australský fond
 • Penny Market
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Potravinová banka Praha

NTM B


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Siposová Ivana, DiS. - terénní sociální pracovník Bc. Andrea Horvátová, DiS. - terénní sociální pracovník Monika Čížková - terénní pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!