Terénní programy Most


  • Tel.: 775 713 249
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

evropská unie

Služba je financována v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007747

 

ADRESA kanceláře: U Věžových domů 2934, 434 01 Most

                                  Chomutovská 2261/2 bl. 15, 434 01 Most 

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Mostu a jeho spádových oblastí.

 

SPONZOŘI A DONÁTOŘI

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje 
  • Město Most

Všem srdečně děkujeme. 

mpsvlogo kúúkmesto most

evropská unie

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby Pavla Krupová, DiS. - sociální pracovník Lukáš Andrea, DiS. - sociální pracovník Hana Gáborová - pracovník v sociálních službách Vilma Jindrová - pracovník v sociálních službách Bc. Květoslava Zůnová - pracovník v sociálních službách JUDr. Jaroslava Andreaová - právník Jana Kalvinová - finanční manažer
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!