Terénní osobní asistence


  • Tel.: 778 538 602
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

(prezentace služby)

Služba je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

V roce 2017 službu finančně podpořili:

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Město Most

MPSVlogo kúúkmesto most

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Tóthová - osobní asistentka Renáta Seifertová - osobní asistentka Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby Jana Dvorovčíková - osobní asistentka
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!