Středisko sociální rehabilitace Cheb


  • Tel.: 731 433 021
 
Koželužská 19, Cheb, 350 02 Vedoucí služby: Pavel Barták - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
sociální rehabilitace

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavel Barták - vedoucí zařízení Pavel Pišoja - technický/provozní pracovník Martin Vlk - pracovník sociálních služeb Bc. Daniela Keprdová, DiS. - sociální pracovnice Jan Šťastný - ostatní obslužný personál
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!