Stacionář Toník


  • Tel.: 518 322 390
 
Kollárova 1235, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Marcela Tomečková - vedoucí zařízení, Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti   člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti a   umožňujeme využití jejich jinak volného času.

 

Své aktivity zaměřuje stacionář Toník na pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Koleňáková - sociální pracovník Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Pavlína Jančaříková - ekonomka Marcela Tomečková - vedoucí zařízení Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Vladimíra Sečková - účetní Josef Štípský - správce
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!