Stacionář sv. Františka - týdenní stacionář


  • Tel.: 494 534 431
 
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby:

 Fakultativní činnosti:

- přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět podle vnitřního řádu – 1xdenně/max. 1 hodina/1 cesta

- přeprava uživatele např. na rehabilitaci, k lékaři a zpět podle vnitřního řádu – v případě odůvodněné potřeby – např. návštěva lékaře, rehabilitace na objednání – max. 2x denně/max. 1 hodina v okresu Rychnov nad Kněžnou nebo okresu sousedním, 6,-Kč /1 km

- přeprava uživatele podle jeho požadavků v rámci vnitřního řádu – např. na poštu, do obchodu- max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/1 hodina/5x týdně, 6,-Kč /1 km

- doprovod, není-li nutný, např. do rehabilitačního střediska, ke kadeřnici, na pedikúru apod., max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/1 hodina/5x týdně, 130,- Kč /1 hodina

Při poskytování služeb denního stacionáře vycházíme z individuálních potřeb uživatele.

Popis služby:
Poslání
Posláním týdenního stacionáře je poskytnout pravidelně během týdne seniorům především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) péči, kterou potřebují, respektovat jejich individuální potřeby, schopnosti a možnosti. Směřovat k zachování kvality života v situacích, kdy není možné o ně každodenně pečovat v jejich domácím prostředí.
Cíle
  • kontakt s vrstevníky
  • rozšiřování sociálních návyků
  • udržování soběstačnosti v co největší míře

Cílová skupina

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Způsob poskytování služeb seniorům:

Služby jsou poskytovány v týdenním režimu od pondělí 6:00 hodin nepřetržitě do pátku v 15:30 hodin a zahrnují:

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci

Poskytnutí stravy – zajištění stravy až 5x denně z vlastní kuchyně vč. pitného režimu

Poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez příslušenství

Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující zájmy, individuální potřeby a preference – konkrétně se jedná o pracovní a výtvarné činnosti, hudební aktivity a tanec, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry atd.

Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, besedy, koncerty, vycházky, doprovod při jednání v blízkém okolí, akce pro veřejnost

Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností –  nácvik soběstačnosti, práce na PC apod.

Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním apod.

Týdenní stacionář - poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) - 170 Kč za započatý den. Uživatel zaplatí úhradu za poskytnutí ubytování podle počtu dní (v době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%), za odebranou stravu podle ceníku stravného a za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku (v době nepřítomnosti uživatele není účtován).


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ondřej Barabáš - ředitel FCH RK od 16.7.2018 Lucia Káčeríková - ekonomka a statutární zástupce Zuzana Benešová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Silvie Konczová - vrchní sestra Martin Malý - řidič