Stacionář sv. Františka - odlehčovací služby


  • Tel.: 494 534 431
 
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti:

- přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět podle vnitřního řádu – 1xdenně/max. 1 hodina/1 cesta (od pondělí do pátku), 6 Kč/ 1 km

- přeprava uživatele např. na rehabilitaci, k lékaři a zpět podle vnitřního řádu – v případě odůvodněné potřeby – např. návštěva lékaře, rehabilitace na objednání – max. 2x denně/max. 1 hodina v okresu Rychnov nad Kněžnou nebo okresu sousedním (od pondělí do pátku), 6Kč/ 1 km

- přeprava uživatele podle jeho požadavků v rámci vnitřního řádu – např. na poštu, do obchodu- max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/1 hodina/5x týdně (od pondělí do pátku), 6 Kč/ 1 km

- doprovod, není-li nutný, např. do rehabilitačního střediska, ke kadeřnici, na pedikúru apod., max. 1x v jednom dni, 130 Kč/ 1 hod.

Při poskytování služeb  vycházíme z individuálních potřeb uživatele.

Popis služby:

Poslání

Posláním odlehčovacích služeb pobytových ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou je odlehčit pečující osobě nebo osobám především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) a poskytnout odbornou péči a nabídnout aktivizační činnosti s ohledem na přání a potřeby uživatele služeb - seniora.

Cíle

  • umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám
  • sociálně začlenit seniora
  • v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti seniora

Cílová skupina

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Způsob poskytování služeb seniorům:

Služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin a zahrnují:

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci

Poskytnutí stravy – zajištění stravy až 5x denně z vlastní kuchyně vč. pitného režimu

Poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez příslušenství

Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující zájmy, individuální potřeby a preference – konkrétně se jedná o pracovní a výtvarné činnosti, hudební aktivity a tanec, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry atd.

Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, besedy, koncerty, vycházky, doprovod při jednání v blízkém okolí, akce pro veřejnost

Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností –  nácvik soběstačnosti, práce na PC apod.

Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním apod.

Ceník: poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) -170 Kč za započatý den. V době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%. Základní  činnosti jsou účtovány stanovenou sazbou 130 Kč /hod. Celodenní stravné činí 165 Kč.

Uživatel zaplatí nejpozději v den nástupu zálohu  535 Kč/ 1 den.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ondřej Barabáš - ředitel FCH RK od 16.7.2018 Lucia Káčeríková - ekonomka a statutární zástupce Zuzana Benešová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Silvie Konczová - vrchní sestra Martin Malý - řidič