Sociální rehabilitace


  • Tel.: 327 512 257
 
Tylova 494, Kutná Hora, 284 01

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Sociální rehabilitace

- individuální výuka na PC
- individuální nácvik rukodělných činností
- nácvik pravidelného denního režimu 
- nácvik práce pro zaměstnavatele účastí na drobných úklidových zakázkách

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Markéta Machanová, DiS. - pracovník sociálních služeb Jindřich Seifert - pracovník sociálních služeb Veronika Opasková, DiS. - pracovník sociálních služeb Bc. Romana Majorová - pracovník sociálních služeb
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!