Sociální rehabilitace pro lidi bez domova


  • Tel.: 327 524 028
 
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Lidé bez domova docházejí do našeho střediska, aby se učili rozvíjet a udržovat, případně obnovovat své schopnosti, dovednosti a pracovní návyky. Učíme je plánovat a organizovat čas, využívat veřejné služby, nacvičují jednoduché činnosti jako je obsluha spotřebičů, praní prádla, úklid veřejných prostranství, příprava pokrmů, věnují se rukodělným činnostem apod.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení Nikola Svátková - pracovník sociálních služeb
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!