Sociální rehabilitace Plzeň


  • Tel.: 377 320 621, 731 433 018
 
Cukrovarská 16, Plzeň, 301 00 Vedoucí služby: Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Michaela Semeráková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Veronika Lukešová - vedoucí SSR Miroslav Adamovský - pracovní terapeut
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!