Sociální rehabilitace


  • Tel.: 495 218 934
 
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Posláním Sociální rehabilitaceje poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, lidem obtížně zaměstnatelným a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.Dům Matky Terezy -  pomoc lidem bez domova

 PROLINK přímo do sociální služby Sociální rehabilitace

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jiří Janeček - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Domu Matky Terezy