Sociální poradna Racek (Sušice)


  • Tel.: 731 402 920
 
Havlíčkova 110/4, Sušice, 342 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby:
Další informace o Odborném sociálním poradenství naleznete (zde)
Další informace o Odborném sociálním poradenství naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: