Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


  • Tel.: 327 524 028, 731 598 960
 
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Aktivizační programy - výlety, jednorázové akce spojené s aktivizačními programy (trénink paměti, procvičování jemné motoriky, smyslové vnímání…), kulturní akce, společná setkání, vzdělávací akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vlasta Pešková - pracovník sociálních služeb Dana Bundiová - pracovník sociálních služeb Iva Růžičková - pracovník sociálních služeb Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!