Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek


 • Tel.: 778 005 961
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Michaela Vondrová, DiS. - vedoucí sociální pracovník

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

evropská unie

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1.4.2017 - 31.3.2020

Sociální služba je realizována v rámci programu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

evropská unie

Projekt ROZŠÍŘENÍ CHARITNÍCH SLUŽEB PREVENCE V MOSTĚ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007747

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2020

Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ROZMARÝNEK

ADRESA: Terénní část:          P. Jilemnického 2457, 434 01, Most

                  Ambulantní část:    P. Jilemnického 2459, 434 01 Most

ZÁSADY sociální služby

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot

Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Terénní forma - pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 dle individuálních potřeb klientů v Mostě, Chanově a Bečově
 • Ambulantní forma - úterý od 8:00 do 12:00 hodin

KAPACITA SLUŽBY

 • Okamžitá kapacita služby je 5 uživatelů

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

A)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a.      Pracovně výchovná činnost s dětmi

b.      Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních;

c.       Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

d.      Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

e.       Zajištění podmínek pro společenský přijatelné volnočasové aktivity

B)     Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a.      Doprovázení do  školského zařízení, k lékaři na zájmové aktivity a doprovázení zpět

C)    Sociálně terapeutické činnosti

a.      Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

D)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a.      Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně aktivizační služby jsou poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

 

SPONZOŘI A DONÁTOŘI

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje 
 • Město Most
 • Evropský sociální fond

Všem srdečně děkujeme. 

 

mpsvlogo kúúkmesto most

 

evropská unie 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služeb prevence na Mostecku Michaela Vondrová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Kristýna Stejskalová, DiS. - sociální pracovník Nikola Malecká, DiS. - sociální pracovník Martina Kočerová, DiS. - sociální pracovník Darina Nováková - pracovník v sociálních službách Jana Soukupová - pracovník v sociálních službách Eva Chládková - pracovník v sociálních službách Marcela Daňová - pracovník v sociálních službách Mgr. Gabriela Šťastná - právník Jana Kalvinová - finanční manažer
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!