Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov


  • Tel.: 775 713 931
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov     (3043143)

Místo poskytování sociální služby: Litvínov, Horní Jiřetín

 
Popis služby:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpořit rodiny s jedním nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny. Souhrn činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytován jak v domácím prostředí uživatele, tak u nás v zařízení nebo doprovázením.          

 sas 1  sas 2  sas 3


Cílová skupina:
rodiny s dětmi


Provozní
doba:

  terén ambulance ambulance terén
pondělí 7:30 - 10:30 10:30 - 11:30 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00
úterý 7:30 - 10:30 10:30 - 11:30 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00
středa 7:30 - 10:30 10:30 - 11:30 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00
čtvrtek 7:30 - 10:30 10:30 - 11:30 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00
pátek administrativní den


Veřejný závazek

standard č. 1 SAS.pdf


Kontakty na pracovníky služby:

vedoucí sociální pracovník Jana Štiková, DiS. 775 713 931 stikova@charitamost.cz
sociální pracovník Michaela Lonská, DiS.   lonska@charitamost.cz

pracovník v sociálních službách

Andrea Lukešová 770 147 343 lukesova@charitamost.cz
pracovník v sociálních službách Jana Kohoutová 775 713 219  kohoutova@charitamost.cz

                                                

Sponzoři a donátoři:

2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003752
Název a cíl projektu:
REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Janov

Logo%20OPZ%20barevné

Místo poskytování projektu: Litvínov
Doba realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2019

 

mpsv

2017

Logo%20OPZ%20barevné

mpsv

2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Město Litvínov

Město Horní Jiřetín

logo litvínov  mpsv  logo kúúk  logo jiřetín

 

 

Služba byla v minulosti podpořena z OP LZZ prostřednictvím projektu „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/15.00017


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Štiková, DiS. - vedoucí sociální pracovník Jana Kohoutová - pracovník v sociálních službách Michaela Lonská, DiS. - sociální pracovník Andrea Lukešová - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!