Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov


 • Tel.: 775 713 802, 775 713 932
 
., Teplice, . Vedoucí služby: Jindřiška Vojtková, DiS. - vedoucí služby

Způsob poskytování: Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Adresa:   ul. Míru 14/1,  41901 Duchcov

Cílová skupina:    rodiny s dítětem/ dětmi

POSLÁNÍ SLUŽBY

Jsme terénní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cíle a způsoby poskytování služby

Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Pozornost je věnována všem členům rodiny na základě jejich individuálních potřeb a možností.

Specifické cíle

 • Posilování rodičovských kompetencí.
 • Prevence sociálního vyloučení rodičů i dětí.
 • Zabezpečení vhodného prostředí pro výchovu dítěte.
 • Cílená prevence v rodinách zabraňující přeřazování dětí do speciálních škol a předčasných opouštění ZŠ. Zajištění vhodného a plnohodnotného vzdělávání dětí.
 • Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení a společném efektivním trávení volného času.
 • Podpořit a naučit dospělé jedince v rodině, aby samostatně vyřizovali osobní záležitosti a uplatňovali své kompetence v nejvyšší možné míře.                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Pomoc zachovat celistvost rodin (při dohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí)
 • Vytvářet veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče s dětmi.

 

Způsob poskytování služby

 • Terénní sociální práce v domácnostech rodin a mimo domácnost při doprovodu uživatele k vyřizování osobních a úředních záležitostí (doprovod do škol, na úřady, k lékaři, apod.), a ambulantní část v kontaktním místě služby dle potřeby uživatele (např. pro zpracování žádostí a jiné korespondence nebo nelze-li službu poskytnout v domácnosti)
 • Provozní doba: pondělí až pátek, 8:00 - 16:00 hodin

 

Poskytujeme

 • Terénní sociální práci.
 •  Základní sociální poradenství.
 • Podpora a nácvik sociálních kompetencí.
 • Poradenství a asistenci při vyřizování úředních záležitostí.
 • Motivace a cílené vedení k plnění rodičovských kompetencí.
 • Výchovně vzdělávací činnosti.
 • Nácvik pracovně výchovné činnosti a volnočasových aktivit
 • Nácvik společné školní přípravy dětí.
 • Podpora a nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti.
 • Sociálně aktivizační činnosti.
 • Vzdělávání formou interaktivních skupinových aktivit.
 • Doplňkové aktivity (potravinová banka, charitní šatník)

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi (včetně neúplných), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a bydlí v působišti služby.
 • Okamžitá kapacita: 2 uživatelé

Služba není poskytována

·       Osobám, které nenaplňují kritéria cílové skupiny – nejsou indikovány pro poskytování sociální služby.

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Časový rozsah poskytování služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány:

Terénně dle individuálních potřeb klientů

Provozní doba:

·        Pondělí           08 – 16 hod

·        Úterý              08 – 16 hod

·        Středa             08 – 16 hod

·        Čtvrtek           08 – 16 hod

·        Pátek              08 – 16 hod

 

Sociální služby v roce 2017 byly podpořeny:

 • Město Duchcov
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Úřad práce České republiky
 • ESF - OPZ

mpsvlogo kúúkDuchcov_znakevropská unie

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1.4.2017 - 31.3.2020

 

Sociální služba je realizována v rámci programu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Karin Škardová - pracovník v sociálních službách Jindřiška Vojtková, DiS. - vedoucí služby Helena Cibulková, DiS. - sociální pracovník Lenka Štětinová - pracovník v sociálních službách