SAS Anička


 • Tel.: 518 323 199
 
Masarykova č. p. 1769, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - veseoucí sociálních a zdravotních projektů

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena  rodinám, které se dlouhodobě potýkají s nepříznivou sociální situací a v těchto rodinách hrozí ohrožení vývoje dětí. Služba je od 1. 1. 2017 registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v Registru poskytovatelů sociálních služeb a je součástí sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2017.

 

Služba je poskytována bezplatně v ambulantní a terénní formě a jejím cílem je podpora běžného fungování rodiny. V kontextu poskytování služby považujeme za rodinu rodiče (sezdané, v partnerském vztahu, rozvedené, samoživitele), prarodiče, popř. jiné osoby pečující o dítě nebo děti do 18 let (studující do 26 let).

 

Služba je určena pro:

 

 • rodiče samoživitele,

 • rodiny, které jsou z kulturně, geograficky a socioekonomicky znevýhodněného prostředí,

 • rodiny, které dlouhodobě řeší problémy s výchovou dětí či přípravou dětí na vyučování,

 • rodiny, které řeší finanční problémy, případně se ocitly v náročné životní situaci,

 • rodiny, u nichž hrozí umístění dítěte do ústavní péče nebo do kterých se navrací dítě z ústavní péče,

 • rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

   

  Pracovníci služby rodinám nabízejí:

 

 • pomoc s výchovou dětí a jejich zapojováním do chodu domácnosti,

 • pomoc s přípravou dětí do školy, hledání a zapojování dětí do vhodných volnočasových aktivit a začleňování do kolektivu vrstevníků,

 • pomoc s chodem domácnosti, pomoc s každodenní péčí o dítě (zvláště u rodičů samoživitelů),

 • pomoc s hospodařením rodiny, se sestavováním optimálního rodinného rozpočtu, s finančními problémy, komunikaci s věřiteli a exekutory, zvyšování povědomí v oblasti finanční gramotnosti a tím předcházení opakovaní nebo prohloubení nepříznivé finanční situace,

 • doprovody na úřady, do škol, apod.

 • pomoc s vyřizováním tiskopisů, pomoc s komunikací s úřady,

 • poskytnutí informací o dávkách státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze,

 • pomoc s řešením bytové situace, hledání vhodné a dostupné formy bydlení,

 • pomoc při hledání trvalého zaměstnání, sepsání životopisů, kontaktování potencionálního zaměstnavatele, pomoc při hledání vhodné rekvalifikace,

 • zprostředkování kontaktů na odborné pracoviště (právní poradenství, dětský psycholog, apod.),

 • předcházení odebrání dítěte z rodinného prostředí, případně pomoc při navrácení dítěte zpět do rodinného prostředí.

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Žádníková - veseoucí sociálních a zdravotních projektů Pavlína Jančaříková - ekonomka Josef Štípský - technický/provozní pracovník Vladimíra Sečková - účetní Mgr. Jana Pinkavová - Sociální pracovník,poradce Barbora Koníčková, DiS. - sociální pracovník Mgr. Věra Křápková - Sociální pracovník Mgr. Ivana Hulatová - Sociální pracovník Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel