Pečovatelská služba


  • Tel.: 777 273 867, 737 414 047
 
Vedoucí služby: Veronika Stöhrová - manažerka sociálních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Pedikúra.

Kadeřnické služby.


Organizace:


Seznam lidí:

Veronika Stöhrová - manažerka sociálních služeb