Pečovatelská služba


  • Tel.: 778 538 602
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

(prezentace služby Pečovatelská služba)

Ceník služeb:

Ceník Pečovatelské služby platný od 1. září 2009

 

Úkon pečovatelské služby

Cena

Příprava, pomoc a podpora při podávání jídla

100,- Kč za hodinu*

Doprovody na úřady, k lékaři

100,- Kč za hodinu*

Běžný nákup do 2,5 kg

100,- Kč za hodinu*

Velký nákup (např. týdenní)

100,- Kč za úkon

Běžný úklid a údržba domácnosti

100,- Kč za hodinu*

Velký úklid – mytí oken, sundávání a pověšení záclon

100,- Kč za hodinu*

Praní prádla v domácnosti

50,- Kč za 1 kg prádla

Mytí chodby

100,- Kč za hodinu*

Donáška oběda v DPS

17,- Kč za úkon

Donáška oběda v terénu

20,- Kč za úkon

Pomoc při osobní hygieně – péče o vlasy, nehty, pomoc při použití WC, přebalování uživatelů, aplikace krémů a mastí, podávání léků, celková koupel

100,- Kč za hodinu*

Žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla

50,- Kč za 1 kg prádla

 

Fakultativní úkony

 

Cena

Další objednané služby

100,-Kč za hodinu*

Vycházky, komunikace

100,-Kč za hodinu*

Náhrada za pohonné hmoty

7,-Kč za kilometr

Jednoduché pečovatelské úkony

25,- Kč za úkon

Dohled nad dospělou osobou v době od 8.00 do 16.00 hod.

75,- Kč za hodinu*

Neohlášená nepřítomnost uživatele

20,- Kč

·       Výše úhrady se poměrně krátí podle skučně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu.

·       Výše úhrady za poskytované služby se mění podle vyhlášky 505/2006 Sb.

 

 

V roce 2017 službu finančně podpořili:

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Město Duchcov
  • Obec Havraň
  • Město Most

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

mpsvlogo_ustecky_krajDuchcov_znak

havranmesto most


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Markéta Obrtlíková, DiS - vedoucí služby Jarmila Hrubošová - pracovník v sociálních službách Jana Švancarová - pracovník v sociálních službách Hana Křížková - pracovník v sociálních službách Věra Pomahačová - pracovník v sociálních službách Zuzana Chromá - pracovník v sociálních službách Hana Tancošová - pracovník v sociálních službách Jana Suchánková - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!