Pečovatelská služba (Železná Ruda)


  • Tel.: 731 402 910
 
Klostermannovo náměstí 26, Železná Ruda, 340 04

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
Další Informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)
Další Informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: