Pečovatelská služba (Sušice)


  • Tel.: 731 402 910, 731 402 919
 
Havlíčkova 110/4, Sušice, 342 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
Další Informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)
Další Informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: