Pečovatelská služba - středisko Vnorovy


  • Tel.: 518 322 213, 604 692 329
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Marie Štípská - Vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Štípská - Vedoucí služby Mgr. Markéta Navrátilíková - sociální pracovník Pavlína Konečná - Koordinátorka