Pečovatelská služba (Kolinec)


  • Tel.: 731 402 920
 
Úřad městyse Kolinec, Kolinec 28, Kolinec, 341 42

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Další informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: