Pečovatelská služba (Kašperské Hory)


  • Tel.: 731 402 910, 731 669 951
 
Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory, 341 92

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
Další informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)
Další informace o Pečovatelské službě naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: