Osobní asistence


  • Tel.: 315 685 190
 
U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi – do domácnosti, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo jako doprovod při Vašich pochůzkách. Osobní asistence je poskytována na všech střediscích Farní charity Neratovice. Služba se poskytuje denně 24 hodin osobním asistentem. Platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném odboru.

S čím Vám Osobní asistence může pomoci?

  • Pomůže Vám zvládat běžné denní úkony a aktivity – např. pomoc s oblékáním, hygienou, přípravou jídla, péčí o domácnost, dojde s Vámi na úřad nebo na nákup apod.
  • Doprovodí Vás na procházce, při návštěvě divadla, zahraje si s Vámi společenskou hru, popovídá si s Vámi
  • Pomůže Vám s procvičováním Vašich fyzických či psychických schopností.

Organizace:


Zařízení: