Osobní asistence


  • Tel.: 731 433 082, 376 382 040
  • oa774/774klatovy.charita.cz
 
Náměstí Míru 63, KLATOVY, 339 01

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Rašková Hana, DiS. - vedoucí služby