Osobní asistence


  • Tel.: 565 322 539, 728 752 743
 
Sídliště 685, Žirovnice, 394 68 Vedoucí služby: Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Pedikúra

Doprovod s použitím služebního automobilu

.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí osobní asistence Bc. Jana Rumanovská, DiS. - sociální pracovnice Bc. Markéta Přibylová - sociální pracovnice