Osobní asistence


  • Tel.: 518 322 213
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb, Marie Štípská - Vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti:

a) přeprava osob podle jejich požadavků osobním vozem provozovaným  poskytovatelem

b) dohled nad nemocným.

 

 

Posláním Osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit uživateli se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení zvládat činnosti vycházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném prostředí a asistovat při činnostech, které osoba potřebuje.Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu dopomoc druhé osoby.Služby poskytujeme především starším dětem a mladým dospělým, kterým asistujeme při doprovodudo speciálních zařízení, tedy jim vlastně zajišťujeme kontakt se společenským prostředím. Další část tvoří mladší a starší senioři.Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby.
Tato služba je finančně podporována městem Veselí nad Moravou a Jihomoravským krajem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Marie Štípská - Vedoucí služby Bc. Veronika Sedlářová - sociální pracovník Pavlína Jančaříková - ekonomka Josef Štípský - osobní asistent Vladimíra Sečková - účetní Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel