Osobní asistence


  • Tel.: 581 606 615, 739 245 989
 
Purgešova 1399, Hranice, 753 01 Vedoucí služby: Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jan Hegar - ředitel Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník Berenika Kubicová - ekonom, personalista Kamila Růžičková - účetní, pokladní Jarmila Studená - účetní,mzdová Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník Bc. Barbora Silná - sociální pracovník Jitka Sanetříková - osobní asistentka Jitka Šnejdrlová - osobní asistentka Vlasta Bártová - osobní asistentka Pavlína Cáhlíková - osobní asistentka DPČ Eliška Cíchová - osobní asistentka Ľubica Greňová - osobní asistentka Jana Jakubcová - osobní asistentka Eva Nováková - osobní asistentka-MD Danuše Šeděnková - osobní asistentka-DPČ Jitka Těšíková - osobní asistentka DPČ Miroslava Těšíková - osobní asistentka Jarmila Vacková - osobní asistentka