Osobní asistence Charita Strážnice


  • Tel.: 518 333 207, 739 524 380
 
Kovářská 396, Strážnice, 696 62 Vedoucí služby: Marie Kristoňová - vedoucí Osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Cesta za poplatek osobním vozem provozovaným Poskytovatelem.

Tato služba zajišťuje lidem se sníženou soběstačností pomoc jiné osoby ve všech činnostech, které by člověk dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence má zajistit člověku v nepříznivé životní situaci způsobené věkem nebo nemocí co nejdelší plnohodnotný život ve svém sociálním prostředí při zachování životního stylu, na který byl doposud zvyklý. Služba je poskytována lidem bz omezení jejich věku.                                                                  

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Kristoňová - vedoucí Osobní asistence Mgr. Martina Novotná - sociální pracovnice Marie Lopraisová - asistentka Petra Jamná - asistentka Lenka Pátková - asistentka Eliška Vajčnerová - asistentka Zdenka Malíšková - asistentka Jana Formánková - asistentka Luďka Stanislavová - asistentka Mgr. Libuše Peroutková - asistentka Lenka Břeská - asistentka Věra Jamná - asistentka Dagmar Tomečková - asistentka