"Občanská poradna Rumburk"


  • Tel.: 412 384 745
 
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Posláním OP Rumburk je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na ni obrátí; vytvářet nazávislé místo bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci; přispívat k řešení nepříznivých sociálních situací; usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy; podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky sociálních služeb.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí: