Odlehčovací služby (Železná Ruda)


  • Tel.: 731 402 910
 
Klostermannovo náměstí 26, Železná Ruda, 340 04

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Další informace o Odlehčovacích službách naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: