Odlehčovací služby (Kašperské Hory)


  • Tel.: 731 402 910, 731 402 912
 
Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory, 341 92

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
Další informace o Odlehčovacích službách naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: