Odborné sociální poradenství Duchcov


 • Tel.: 775 713 802, 778 470 529
 
., Teplice, .

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

Odborné sociální poradenství Duchcov

 • Tel.: 775 713 802, 778 470 529
 •  steflova@charitamost.cz., Teplice, .Vedoucí služby: Mgr.Světlana Nikolova  - vedoucí pracovník, sociální pracovník: Bc. Radka Šteflová

 

Odborné sociální poradenství zajišťuje tyto základní služby:  

 • Sociální poradenství
 • Telefonickou krizovou pomoc
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 

Poskytujeme zprostředkování informací a poradenství v těchto oblastech.

 • Sociální dávky
 • Sociální pomoc
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • Finanční problematika rodinného rozpočtu
 • Školství a vzdělávání
 • Základy práva ČR
 • Občanské soudní řízení
 • Veřejná správa

V roce 2016 jsme rozšířili odborné sociální poradenství o dluhové poradenství. Dluhové poradenství Oblastní charita Most poskytuje, již řadu let a to s velmi dobrými výsledky.

 

Cílová skupina:

Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a oběti domácího násilí.

 

Místo poskytování služby: Ul. Míru 14/1, Duchcov 419 01

 

 

Provozní doba odborného sociálního a dluhového poradenství:

Po- Pá   7:30 - 16:00

úterý a čtvrtek je vyhrazen pro dluhové poradenství.

Způsob poskytování: Ambulantní

Fotografie místa poskytování služby

OSP - Duchcov

 

Donátoři v roce 2017

 

 • Město Duchcov
 • Krajský úřad Ústeckého kraje

 

 

Znak města

Všem moc děkujeme za podporu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Radka Šteflová - sociální pracovník