Občanská poradna České Velenice


 • Tel.: 732 895 809
 
Chelčického 2, Třeboň, 379 01

Způsob poskytování: Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny v Českých Velenicích je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v  jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci. V rámci poradenství je poskytováno také dluhového poradenství.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Osoby od 16 do 65 let žijící v Českých Velenicích v sociálně vyloučených lokalitách nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat - nezaměstnaní, předlužení, ohrožení ztrátou bydlení, národnostní menšiny, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi.

 

CÍLE

  1. cílem je uživatel, který se na základě obdržených informací, rad a podpory orientuje ve své obtížné životní situaci a získává možnost ji řešit
  2. cílem je posilovat dovednost uživatelů samostatně a aktivně jednat

ZÁSADY

 

  • individuální přístup k uživateli (respektování volby a potřeb uživatele; podpora nezávislosti uživatele a důraz na jeho osobní zodpovědnost)
  • anonymita
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • bezplatnost FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  •  
  •  
 • ambulantní forma služba – 24 hodin/týden
 • terénní forma služby – 6 hodin/týden.

Terénní forma služby je poskytována uživatelů, kteří se nemohou vlastními silami dostavit do poradny. Je jim poskytována v jejich přirozeném sociálním prostředí ve městě Č. Velenice. Další možnosti terénní formy jsou vyhledávání potenciálních uživatelů a jejich oslovování přímo ve vyloučených lokalitách při pravidelných návštěvách, vedení motivačních rozhovorů pro využití služby, doprovody na úřady a instituce apod.

 

Konzultační hodiny ambulantní formy služby:

Pondělí           8.30 – 12.30              13.00 – 16.00   

Úterý             zavřeno         

Středa           8.30 – 16.00

Čtvrtek           8.30 – 12.30   

Pátek             8.30 – 14.00       

 

Konzultační hodiny terénní formy služby:

Středa             13.00 – 16.00

Čtvrtek          13.00 – 16.00

 

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita ambulantní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita terénní formy: max. 1 osoba

Okamžitá kapacita je stanovena tak, že v jednom okamžiku může jeden pracovník poskytnout službu 1 klientovi.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBU:

Uživatelům je služba poskytována bezplatně

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Zavadilová - ředitel Bc. Anna Mrázová - sociální pracovnice Tania Awanová - sociální pracovník Ing. Eva Kubešová - ekonomický pracovník