NZDM Bota


  • Tel.: 608 477 286
 
Jungmannova 670, Roudnice nad Labem, 413 01

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Příměstský tábor v období letních prázdnin

Účast na romských přehlídkách a festivalech

 

Nízkoprahový klub Bota je určen pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ze sociálně slabých, převážně romských rodin z Roudnice n.L. a okolních obcí.

Provozní doba zařízení  Po - Čt od 12.00 - 20.00 hod. 

Mladší děti (do 15 let) navštěvují zařízení v době od 12.00 do 17.00 hod.

Mládeži (do 26 let) je vyhrazena doba od 16.00 do 20.00 hod.

Každý den si děti u nás mohou dělat úkoly do školy, nebo se doučovat - pomohou jim zaměstnanci klubu. Mají možnost trávit  volný čas neorganizovaně - povídáním s ostatními kamarády, používat počítače, internet,  hrát společenské hry, kulečník, fotbálek, nebo se mohou zapojit do volnočasových aktivit, které jsou v ten den realizovány. V klubu jim vždy poradíme a vyslechneme je.  S uživateli řešíme i problematiku dalšího vzdělávání,  prezentujeme různé povolání, organizujeme besedy s odborníky, známými romskými osobnostmi. Spolupracujeme s Galerií moderního umění, Městskou knihovnou E.Špindlera, Podřipským muzeem a dalšími neziskovými organizacemi z Roudnice n.L. - zúčastňujeme se jejich akcí. Navázali jsme spolupráci  s nízkoprahovými kluby z Mělníka, Litoměřic, Lovosic a Ústí n.L.

Při klubu funguje  taneční soubor Benga čhaja, kterého členy jsou dívky a chlapci, kteří rádi tancují romské, ale i moderní a orientální tance. Následně se zúčastňují tanečních festivalů, přehlídek, soutěží, různě vystupují a reprezentují klub i organizaci.

Během letních práznin organizujeme příměstský tábor s různými zážitkovými akcemi, výlety, exkurzemi, chodíme na procházky a do přírody.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Zdenka Pětníková - ředitelka, statut.zástupce, personalista Ing. Marcela Lysáčková - zástupkyně ředit.,koordinátor projektů, PR Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní Petra Urbanová - hospodářka Markéta Křečková - pracovník v soc. službách Renata Preissová - pracovník v soc. službách Jaromír Hajný - údržbář MIchaela Brchelová - mzdová účetní Klára Čejková - pracovník v soc. službách Bc. Jana Marčaníková - vedoucí sociální pracovnice