Noclehárna


 • Tel.: 416 732 303
 
Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01 Vedoucí služby: Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Poslání noclehárny

Poskytovat mužům bez domova přenocování, možnost osobní hygieny a přípravy vlastního jídla.    

Cíle

Zajistit přenocování a uspokojení základních lidských potřeb (teplo, možnost přípravy jídla, osobní hygiena a spánek).

Cílová skupina

 • Muži bez přístřeší
 • Muži ve věku 18 a více let 
 • Muži fyzicky soběstační (služby nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup)
 • Muži s trvalým pobytem v ČR, potažmo EU
 • Muži v sociální nouzi a v nepříznivé sociální situaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Službu neposkytujeme

 • Ženám a dětem
 • Osobám nenacházejícím se v nepříznivé sociální situaci dle Zákona o sociálních službách v aktuálním znění
 • Osobám agresivním a zjevně pod vlivem omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný porjev, neschopnost komunikace)
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup do zařízení a pohyb v něm

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí přenocování

Doplňkové činnosti (fakultativní)

 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pracovně aktivizační program

Kapacita

Kapacita: 5 lůžek

Při zvlášť nepříznivém počasí můžeme poskytnout krizovou židli v Nízkoprahovém denním centru.

Provozní doba

Provozní doba: 18.00 - 8.00 hod.

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Anna Kerdová - sociální pracovník Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Ivo Skalický - sociální pracovník